Børn og førstehjælp

Gode råd

Børn kan fra en tidlig alder lære at hjælpe ved en ulykke. Som voksen er du rollemodel for børnene, og det er vigtigt at lære dem, hvad de skal gøre i tilfælde af en ulykke. Men husk, at det altid er de voksnes ansvar at håndtere en ulykke og sørge for sikkerheden i institutionen eller hjemmet.

Vi har samlet de seks vigtigste budskaber, som Hovedstadens Beredskab, Salvequick og Børneulykkesfonden ønsker at udbrede om børn og førstehjælp.

Kernebudskaber om børn og førstehjælp

  • Børn skal tænke på egen sikkerhed og redde sig selv først ved en ulykke

  • Børn skal hente en voksen ved en ulykke

  • Børn skal stole på, at voksne vil hjælpe, og ikke straffe, hvis nogen er kommet til skade

  • Børn skal vide, at det altid er bedre at forsøge at hjælpe ved en ulykke end ikke at gøre noget

  • Børn skal have kendskab til at ringe 1-1-2 (et-et-to)

  • Børn skal lære at trøste, yde omsorg og passe på hinanden

Viden om førstehjælp

Skab sikkerhed

Skab sikkerhed omkring den tilskadekomne, fx at stoppe legen omkring den tilskadekomne, standse en gynge eller stoppe cyklister på cykelstien. Det dog vigtigt at være opmærksom på egen sikkerhed og bruge ens sunde fornuft, så man ikke selv kommer til skade.

Vurder personen

Spørg ind til personen. Er personen ved bevidsthed tilkaldes hjælp fra en voksen, der hjælpes evt. med at rense sår og skrammer og trøstes til den tilskadekomne har det godt igen. Er personen bevidstløs lægges personen i stabilt sideleje.

Tilkald en voksen

Fortæl en voksen, hvad der er sket.

Rens sår og skrammer

Sår og skrammer renses med vand og sæbe. Evt. afsluttes med plaster.

Stabilt sideleje

Er den tilskadekomne bevidstløs lægges denne i stabilt sideleje.

Ring 1-1-2

Hvis der er behov for det ring 1-1-2 og vent på instrukser. OBS. Det er godt at lære børn at ringe 1-1-2 (et-et-to) i stedet for 112 (hundredeogtolv), da dette er nemmere at huske.

Bliv, snak og trøst

Bliv hos den tilskadekomne uanset om personen er kommet lidt eller meget til skade, indtil han/hun har det godt igen – og altid indtil en voksen eller evt. en ambulance er ankommet. Dette af både sikkerheds – og omsorgsmæssige hensyn.

Har dit barn haft om ”Førstehjælp i Børnehøjde” i daginstitutionen eller skolen? Du kan støtte om dit barns læring omkring førstehjælp, også selvom du måske ikke selv er førstehjælpsekspert. Spørg ind til hvad dit barn har lært om førstehjælp i skolen/institutionen, hvad de har øvet sig på og talt om og lav øvelser og aktiviteter sammen. Der er en god sandsynlighed for, at du bliver imponeret over dit barn samtidig med at du selv bliver klogere omkring førstehjælp!

For både din egen og dit barns skyld, er det også altid en god idé selv at sætte sig ind i, hvordan man yder førstehjælp – man ved aldrig, hvornår ulykken indtræffer og en grundlæggende viden om førstehjælp kan være med til at redde liv!

Støt op om dit barns læring

Spørg ind til hvad dit barn har lært i skolen/institutionen – hvad har de sammen snakket om, lavet af aktiviteter og øvet sig på?

Øv jer sammen. Få dit barn til at vise nogle af de førstehjælpsøvelser han/hun har lært – fx sårrensning, lægge plaster på, stabilt sideleje og tilkald af hjælp fx hos alarmcentralen.

Syng førstehjælpssangen sammen. Sangen kan downloades her

1-1-2. I alvorlige situationer er det særlig vigtigt, at dit barn kan ringe til alarmcentralen. Vis dit barn, hvordan man ringer op fra jeres telefon. Det er vigtigt for dit barn at vide, hvor han/hun kan finde din telefon, hvis uheldet er ude. Lær dit barn at ringe 1-1-2 (”et-et-to”) i stedet for 112 (”hundredeogtolv”), det er nemmere at huske. En god huskeregel til at huske 1-1-2 er, at det er det samme som ”én mund, én næse og to øjne”.

Hold det ved lige. Heldigvis er det de færreste af os, der får brug for vores viden om førstehjælp i alvorlige situationer. Det gør dog, at vi nemt glemmer det. Hold dit barns – og din egen – viden om førstehjælp ved lige. Tag det op en gang imellem, repeter og øv jer på det sammen. Det kan i sidste ende redde liv!

Sæt dig ind i emnet. Bliv klogere på emnet førstehjælp her i denne folder.