Junior Redder App

Junior Redder-appen er bygget op som et spil, hvor børnene skal navigere rundt i forskellige baner og hjælpe børn, der er kommet til skade. Samtidig introduceres barnet for nogle af de basale førstehjælpsfærdigheder, som fx at tilkalde hjælp, ringe 1-1-2 og lægge en bevidstløs person i stabilt sideleje, gennem fængende illustration, lyd og inddragende spørgsmål.
Junior Redder-appen er udviklet som et supplement til læringsmaterialet Førstehjælp i Børnehøjde, og den understøtter samme undervisning, som finder sted i Førstehjælpsskolen.
Appen er gratis og kan hentes i App Store og Google Play.