Førstehjælpsprocessen

Trin i førstehjælpsprocessen

 • Skab sikkerhed
  Skab sikkerhed omkring den tilskadekomne, men vær samtidig opmærksom på din egen sikkerhed.
 • Vurder personen
  Spørg ind til personen og vurder personens bevidsthed.
  Er personen ved bevidsthed tilkaldes hjælp fra en voksen.
  Er personen bevidstløs, lægges personen i stabilt sideleje, før der hentes hjælp.
 • Tilkald en voksen
  Tilkald eller hent en voksen og fortæl, hvad der er sket.
 • Rens sår og skrammer
  Sår og skrammer renses med vand og sæbe. Evt. afsluttes med plaster.
 • Stabilt sideleje
  Er den tilskadekomne bevidstløs, lægges denne i stabilt sideleje.
 • Ring 1-1-2
  Hvis der er behov for det, ring 1-1-2 og afvent instrukser.
 • Bliv, snak og trøst
  Bliv hos den tilskadekomne, uanset om personen er kommet lidt eller meget til skade, indtil han/hun har det godt igen, og altid indtil en voksen eller evt. en ambulance er ankommet. Dette af både sikkerheds- og omsorgsmæssige hensyn.