Online materiale Tumleskattejagt!

Børn bliver sjældent trætte af skattejagter og forskellige former for findelege, og derfor er de alletiders udgangspunkt for at få brugt kroppen og tumlet en masse. I hæftet finder I en masse idéer til tumlelege, hvor det at “finde noget” er omdrejningspunktet. Her skal I fx finde sten, pinde, biller og hinanden. Og ikke mindst skal I finde forskellige motorik- og dyrekort, der inspirerer til forskellige bevægelser og aktiviteter! Hæftet er først og fremmest udarbejdet som et inspirationshæfte, hvor I kan kombinere kort, bankoplader, idéer til en lang række af forskellige tumlelege.

Legene er udviklet af pædagogisk konsulent, Anne-Dorthe Elling Nilsson, som en del af bevægelseskonceptet Tumlekaravanen. Legene, og de tilhørende motorik- og dyrekort samt natur- og farvebankoplader, er udarbejdet, så der er rig mulighed for at stimulere alle grundmotoriske sanser og størstedelen af de motoriske grundbevægelser. Samtidig er børneperspektivet inddraget på flere måder: Der er fokus på, at børnene selv bruger deres fantasi i aktiviteterne og er medbestemmende i tumlelegene, ligesom dyr og den natur, der optræder i materialet, er udvalgt fra den (forholdsvis) nære omverden for at skabe genkendelse og gode muligheder for at være aktører i leg og fortælling.

Om Tumlekaravanen
Tumlekaravanen er udviklet af Børneulykkesfonden og har til formål at bringe leg og bevægelse ind i 0-3-åriges hverdag og skabe tidlig grobund for gode bevægelsesvaner. Børn har nemlig godt af et liv med leg og bevægelse. Projektet er støttet af Nordea-fonden, der støtter gode liv, og har særligt fokus på aktiviteter, der får flere børn til at blomstre.

God fornøjelse!


DOWNLOAD MATERIALERNE VIA NEDENSTÅENDE LINKS:

Tumleskattejagt og andre findelege (hæfte)

Farve-bankoplader (med bagside)

Farve-bankoplader (uden bagside)

Natur-bankoplader (med bagside)

Natur-bankoplader (uden bagside)

Motorikkort m. mørk ramme (med bagside)

Motorikkort m. mørk ramme (uden bagside)

Motorikkort m. lys ramme (med bagside)

Motorikkort m. lys ramme (uden bagside)

Motorikkort m. bagside

Dyrekort (med bagside)

Dyrekort (uden bagside)