Samarbejdspartnere

  • Ifølge en Gallup undersøgelse i 2012 viser det at de yngste børn fra 5-7 år bruger 3 timer og 12 minutter i hverdagene og lige godt 5 timer på weekenddage, på at være på nettet, tablet, fjernsyn, mobil eller andre digitale tjenester.
  • I en undersøgelse fortaget af Børnerådet viser det sig at 5 pct. af de unge har flere gange om ugen/et par gange om måneden oplevet, at der er blevet skrevet grimme ting til dem på et socialt medie, så andre kunne se det.
  • Ifølge DR medieforsknings årlige rapport fra 2014 om medieudvikling har op mod 90 pct. af børnene i Danmark adgang til en tablet i hjemmet. Undersøgelsen viser også at 30 pct. af de 3-6-årige har deres egen tablet, 56 pct. af de 7-12-årige har deres egen smartphone, og 53 pct. har deres egen tablet.
  • I en undersøgelse, som Børnerådet har gennemført i ca. hundrede børnehaver i hele Danmark viser det sig at 66 pct. af børnene hellere vil spille på en tablet end at lege sammen med børn de kender. Undersøgelsen viser også at 54 pct. synes det er rart, hvis deres forældre er med til at spille på tablet.