Materiale og indhold

Om Villads fra Valby - Sikker i trafikken

"Villads fra Valby – Sikker i trafikken, er et læringskoncept, der har til formål at hjælpe flere børn med at blive sikre i trafikken. Materialet er rettet mod de ældste børn i daginstitutionen og indskolingens 0. - 1 klasse. Ud fra tanken at læring sker bedst gennem motivation, aktiviteter og leg, er materialet bygget op omkring masser af inddragelse, dialog og mange forskelligartede aktiviteter.

'Villads fra Valby – Sikker i trafikken' tager særligt udgangspunkt i børnenes hverdag i trafikken i relation til institutionen og skolen. Omdrejningspunktet i læringskonceptet er pakkens rigt illustrerede temaplancher, der er udarbejdet som flotte myldrebilleder med en masse situationer fra trafikken. Her møder børnene emner som "Hvad er trafik?", "På gåben i trafikken", "Opmærksomhed i trafikken", "Reflekser og andet sikkerhedsudstyr" og "På tur".

I materialet er der lagt særligt fokus på børnene som fodgængere, da det oftest er den måde, børnene selv aktivt bevæger sig i trafikken på, og også sådan de mest færdes med institutionen/skolen. Plancherne giver dog rig mulighed for at brede emnerne ud, og tale om lige netop det, der optager børnene, og der er også god mulighed for at arbejde mere med børnene om sikker færden som cyklist.

Materialet er opbygget så det kan integreres i institutionens arbejde med pædagogiske læreplaner ligesom indholdet er tilpasset Fælles mål for Færdselslære i folkeskolen. Der kan læses mere om dette i den medfølgende vejledning til materialet.

Læringspakke til Villads fra Valby - Sikker i trafikken

Indhold:

  • 6 læringsplancher med rigt illustrerede Villads fra Valby trafikmylderbilleder, der giver lærere og pædagoger inspiration til en dialog med børnene omkring de forskellige trafiksituationer.
  • 1 Villads fra Valby trafikbrætspil hvor børnene leger sig til læring gennem spillet
  • 1 Villads fra Valby trafikopgavehæfte, fyldt med sjove trafikopgaver og –quiz, hvor børnene kan bruge og teste, deres viden om trafik ( download her (indsæt link))
  • 1 lærer-/pædagoghenvendt aktivitetshæfte indeholdende vejledning og inspiration til igangsættelse af lege og aktiviteter i klassen/institutionen om trafiktræning
  • Pædagogisk vejledning til lærere og pædagoger.
  • 25 Villads fra Valby køber slik-minibøger. En historie om den første gang Villads får lov til at gå ud at købe ind uden voksne, som som børnene kan få med hjem
  • 25 forældrefoldere med information om kampagnen og om forældrenes rolle/ansvar i at træne trafiksikkerhed med deres barn
  • 3 plakater til at hænge op på skolen/i institutionen
  • Mulighed for at downloade ekstramateriale i form af diplomer, forældrefoldere, opgavehæfter m.m.
  • 25 diplomer til børnene