Piktogram for kronisk sundhedsfare


Piktogrammet for kronisk sundhedsfare finder du på kemikalier, som kan give kroniske skader såsom kræft, skader på arveanlæg og skader på forplantningsevnen. Du finder desuden også symbolet på kemikalier, som kan give allergi ved indånding, organskade eller lungeskade og på produkter med aspirationsfare. Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse, hvis der er risiko for at få det i øjnene. Det anbefales desuden at undgå indånding. Produkter med aspirationsfare kan være livsfarlige, hvis de indtages og kommer i luftvejene. De skal derfor opbevares under lås.

Piktogrammet for kronisk sundhedsfare kan blandt andet findes på:

  • Terpentin
  • Benzin
  • Lampeolie
SikkerHverdag

FREE
VIEW