Indvendige ætsninger

Hvis dit barn har drukket eller spist noget, der ætser, gælder det om at handle hurtigt, da det kan forsage stor skade. Ætsninger og irritation i mund, spiserør og mavesæk kan opstå, hvis personen har indtaget rengøringsmidler, kemikalier eller mineralsk terpentin og andre opløsningsprodukter.  Især afløbsrens er farligt. Konsultér altid læge eller skadestue, eller ring til Giftlinjen på 82 12 12 12, hvis dit barn har indtaget ætsende stoffer.

Fortsæt med at læse
Luk menu