Førstehjælp i institutioner og skoler

Det er obligatorisk for dit barn at lære om førstehjælp i skolen, men det er samtidig også muligt at lære om førstehjælp i institutionerne. På den måde kan dit barn få viden om førstehjælp i fællesskab med sine kammerater. I den sammenhæng kan du som forælder spørge ind til, hvad dit barn har lært og få en fornemmelse af, hvilket kendskab dit barn har til førstehjælp.

Fortsæt med at læse

Indvendige ætsninger

Hvis dit barn har drukket eller spist noget, der ætser, gælder det om at handle hurtigt, da det kan forsage stor skade. Ætsninger og irritation i mund, spiserør og mavesæk kan opstå, hvis personen har indtaget rengøringsmidler, kemikalier eller mineralsk terpentin og andre opløsningsprodukter.  Især afløbsrens er farligt. Konsultér altid læge eller skadestue, eller ring til Giftlinjen på 82 12 12 12, hvis dit barn har indtaget ætsende stoffer.

Fortsæt med at læse
  • 1
  • 2
Luk menu