Kampagnepakken 2022: Sikkerhed i Børnehøjde + Førstehjælp i Børnehøjde

Med kampagnepakken 2022 får du adgang til læringskoncepterne Sikkerhed i Børnehøjde og Førstehjælp i Børnehøjde. Her er der fokus på en legende og aktiv tilgang til læring, der ruster pædagoger, lærere og børn til at forebygge ulykker i daginstitutionen og skolen og til at vide, hvad der skal gøres, hvis uheldet er ude og der er brug for førstehjælp. I materialet arbejdes der med både fysiske og sociale forhold, der potentielt kan lede til ulykker. Målet er, at børnene bliver bedre til at genkende situationer og adfærd i hverdagen, hvor det er godt at være opmærksom, eller hvor der på anden måde gælder særlige forholdsregler – eksempelvis ved færden i trafikken, en tur i skoven eller i forhold til aktiviteter og leg på stuen og i skolegården. Derudover bliver børnene gennem Førstehjælp i Børnehøjde rustet til at vide, hvordan de skal forholde sig, hvis der alligevel er sket en ulykke.

Sikkerhed i Børnehøjde er altså et læringskoncept, hvor børnene på en sjov og aktiv måde:

 1. lærer om og bliver bedre til at genkende situationer, hvor der kan opstå ulykker,
 2. får kendskab til og større forståelse for hensigtsmæssig adfærd i forhold til at undgå ulykker.

Førstehjælp i Børnehøjde er et læringskoncept, hvor børnene på en sjov og aktiv måde:

 1. bliver fortrolige med hvordan de skal agere og forholde sig, når der er sket en ulykke,
 2. lærer, hvad de selv kan gøre og hvem der skal kontaktes i tilfælde af førstehjælp

Materialet understøtter en udvikling, hvor denne viden og forståelse bliver en integreret del af børnenes færden i institutionen og skolen.

Sikkerhed i Børnehøjde består af:

 • Bamsen Sikka
 • 14 temaplancher
 • Pædagogisk vejledning
 • 3 plakater
 • 25 diplomer
 • 25 forældrefoldere
 • 25 pakker plastre
 • 25 stk. af børnebogen "Sikka på sikkerhedsjagt"
 • 25 ark klistermærker

Førstehjælp i Børnehøjde består af:

 • 2 “JuniorRedder” refleksveste
 • 7 læringsplancher
 • 1 førstehjælpsspil inkl. brikker (pakkes sammen med læringsplancherne)
 • Bamse “Ildefanten”
 • 25 diplomer
 • 25 forældrefoldere
 • 1 pædagogisk vejledning inkl. aktiviteter
 • 25 stk. pixibøger
 • 2 plakater til ophæng
 • 1 paptelefon
 • 1 opbevaringskasse til materialet
 • My Little Pony, Justice League og Animal Babies plaster. (3 pakker. 1 af hver variant).
 • 1 x sårrens-spray

Kampagnepakken koster 335 kr. (dækker post, emballage og administration) og kan bestilles her

Download onlinematerialer her:

Sikkerhed i Børnehøjde:

Download Læreplaner og Fælles mål her

 

Førstehjælp i Børnehøjde:

Sikkerhedsugen til børnehaveklasser

Årets temaer ”Sikkerhed i Børnehøjde” og "Førstehjælp i Børnehøjde" understøtter flere af de mål og kompetenceområder, der er gældende for børnehaveklassen. Materialet er udviklet til de ældste børn i daginstitutioner, men er lige så velegnet til brug i den yngste del af indskolingen; gode sikkerhedsvaner, hensigtsmæssig adfærd og omsorg er temaer, der altid er gode at arbejde med, og didaktisk er materialet lige så egnet til de 5-6 årige i børnehaveklassen, som de 5-årige i daginstitutionen. Materialet stemmer overens med det centralt stillede formål og den pædagogiske profil for børnehaveklassen, og er et oplagt materiale til at skabe sammenhæng mellem hjem, daginstitution og skole. Til temapakken medfølger online en uddybning af, hvordan materialet kan anvendes til at arbejde med flg. kompetenceområder gældende for børnehaveklassen:

 • Sprog (samtale)
 • Naturfænomener (årets gang, dyr og planter, bæredygtighed)
 • Krop og bevægelse (fysisk aktivitet, leg og bevægelse, rundt på min skole, trafik og færdsel)
 • Engagement og fællesskab (deltagelse, samvær og samarbejde, følelser, selvopfattelse)