Kampagnepakken 2021: Sikkerhed i Børnehøjde

Med kampagnepakken 2021 får I adgang til læringskonceptet Sikkerhed i Børnehøjde. Her er der fokus på en legende og aktiv tilgang til læring, der ruster pædagoger, lærere og børn til at forebygge ulykker i daginstitutionen og skolen. I materialet arbejdes der med både fysiske og sociale forhold, der potentielt kan lede til ulykker. Målet er, at børnene bliver bedre til at genkende situationer og adfærd i hverdagen, hvor det er godt at være opmærksom, eller hvor der på anden måde gælder særlige forholdsregler – eksempelvis ved færden i trafikken, en tur i skoven eller i forhold til aktiviteter og leg på stuen og i skolegården.

Sikkerhed i Børnehøjde er altså et læringskoncept, hvor børnene på en sjov og aktiv måde:

 1. lærer om og bliver bedre til at genkende situationer, hvor der kan opstå ulykker,
 2. får kendskab til og større forståelse for hensigtsmæssig adfærd i forhold til at undgå ulykker.

Materialet understøtter en udvikling, hvor denne viden og forståelse bliver en integreret del af børnenes færden i institutionen og skolen.

Kampagnepakken består af:

 • Bamsen Sikka
 • 14 temaplancher
 • Pædagogisk vejledning
 • 3 plakater
 • 25 diplomer
 • 25 forældrefoldere
 • 25 pakker plastre
 • 25 stk. af børnebogen "Sikka på sikkerhedsjagt"
 • 25 ark klistermærker

Kampagnepakken koster 250 kr. (dækker post, emballage og administration) og kan bestilles her

Download onlinematerialer her:

Download Læreplaner og Fælles mål her

Sikkerhedsugen til børnehaveklasser

Årets tema ”Sikkerhed i Børnehøjde” understøtter flere af de mål og kompetenceområder, der er gældende for børnehaveklassen. Materialet er udviklet til de ældste børn i daginstitutioner, men er lige så velegnet til brug i den yngste del af indskolingen; gode sikkerhedsvaner, hensigtsmæssig adfærd og omsorg er temaer, der altid er gode at arbejde med, og didaktisk er materialet lige så egnet til de 5-6 årige i børnehaveklassen, som de 5-årige i daginstitutionen. Materialet stemmer overens med det centralt stillede formål og den pædagogiske profil for børnehaveklassen, og er et oplagt materiale til at skabe sammenhæng mellem hjem, daginstitution og skole. Til temapakken medfølger online en uddybning af, hvordan materialet kan anvendes til at arbejde med flg. kompetenceområder gældende for børnehaveklassen:

 • Sprog (samtale)
 • Naturfænomener (årets gang, dyr og planter, bæredygtighed)
 • Krop og bevægelse (fysisk aktivitet, leg og bevægelse, rundt på min skole, trafik og færdsel)
 • Engagement og fællesskab (deltagelse, samvær og samarbejde, følelser, selvopfattelse)
Luk menu