Kampagnepakken 2017: ”Sikker leg i skoler og institutioner”

24 aktivitetskort: fokus på leg og en undersøgende tilgang

Kampagnepakken 2017 er bygget op om en læringsboks med 24 aktivitetskort, der med en legende og aktiv tilgang til læring ruster børn og voksne til at forebygge ulykker i skolen og institution. Fokus ligger på forebyggelse, og der arbejdes med de fysiske og sociale forhold i og omkring institutionen, der potentielt kan lede til ulykker. Målet er, at børnene bliver bedre til at genkende situationer og adfærd, hvor det er godt at være ekstra opmærksom, eller hvor der på anden måde gælder særlige forholdsregler. Det kan for eksempel være i forhold til aktiviteter og leg i skolegården eller på legepladsen. Ved at arbejde med materialet understøttes en udvikling, hvor genkendelse af situationer, viden om forholdsregler og forståelse for hensigtsmæssig adfærd, bliver en naturlig del af børnenes færden i skolen og institutionen.

Kampagnepakken er udviklet ud fra idéen om, at det skal være sjovt at lære – også selvom emnet kan være alvorligt. Med afsæt i forskellige situationer børnene kender fra dagligdagen i skolen og institutionen, lægges der op til samtaler, hvor børnenes egne erfaringer og refleksioner kommer i spil.

Kampagnepakken består af:

  • En læringsboks med 24 aktivitetskort
  • Pædagogisk vejledning
  • 3 plakater
  • 50 forældrefoldere med information om Sikkerhedsugen
  • 50 diplomer til børnene

Kampagnepakken koster 125,00 kr. (dækker post, emballage og administration) og kan bestilles her

Til institutioner

Aktivitetskortene dækker tre områder: Sikkerhed på legepladsen, sikkerhed på stuen og bevægelse. Aktivitetskortene er udarbejdet således, at de henvender sig til børnene og beskriver den aktivitet, som børnene skal udføre. I den pædagogiske vejledning til pædagogen findes udførlige beskrivelser af de enkelte aktiviteter og deres formål.

Til skoler

Aktivitetskortene dækker tre områder: Sikkerhed i skolegården, sikkerhed i klassen og bevægelse. Aktivitetskortene er udarbejdet således, at de henvender sig til eleverne og beskriver den aktivitet, som eleverne skal udføre. I den pædagogiske vejledning til læreren findes udførlige beskrivelser af de enkelte aktiviteter og deres formål.

Du kan hente materialet her: