Legeheltene

Alle indsamlede midler fra Julehelteløbet går til Legeheltene. Legeheltene arbejder for at skabe aktiv leg og bevægelse for de ca. 60.000 børn, der hvert år indlægges i Danmark.

Bevægelse er vigtigt for indlagte børns udvikling

Et sygdomsforløb, en indlæggelse og kroniske diagnoser er ofte forbundet med stor inaktivitet og ensomhed. Inaktivitet i længere perioder kan have store konsekvenser for indlagte børns fysiske, kognitive og sociale udvikling. Derfor igangsætter Legeheltene bevægelseslege og aktiviteter for at få børnene op af sygesengen og ud af hospitalsstuerne.

Et frirum for børnene

Legeheltene arbejder for at skabe en aktiv hverdag og et frirum for de indlagte og ambulante børn, hvor sygdom træder i baggrunden for en stund. Et frirum på hospitalet, hvor der er plads til store armbevægelser, tumlelege, fællesskab og nye venskaber.

Professionelle fagfolk

Alle Legehelte er fagfolk med en uddannelse inden for bevægelse, motorik eller idræt. De tilpasser bevægelseslegene og aktiviteterne i forhold til det enkelte barn med det for øje, at alle børn skal kunne være med.

Alle børneafdelinger i Danmark skal have en Legehelt

Målet er, at alle indlagte børn skal have mulighed for at lege med en Legehelt. Derfor samler vi ind til Legeheltene – tak fordi I vil være med.

Læs mere på www.legeheltene.dk