Tal og statistik

Hvert år kommer ca. 7.000 børn på skadestuen, fordi de er kommet til skade på trampolinen.

Tal fra Epinion-undersøgelse første kvartal 2019

Undersøgelsen er foretaget af Epinion på vegne af Børneulykkesfonden. Undersøgelsen er gennemført på baggrund af i alt 1.017 gennemførte interview med forældre med hjemmeboende børn under 16 år. Interviewene er gennemført i første kvartal 2019.

Håndtering af trampolinen:

  • 40 % af de adspurgte pakker trampolinen ned, når udendørssæsonen er ovre.
  • 37 % af de adspurgte lader trampolinen stå ude hele året.
  • 17 % af de adspurgte lader trampolinen stå ude, men fastgør den, så den ikke blæser væk
  • 6 % af de adspurgte lader trampolinen stå ude, men tager nettet af og lægger det indenfor.

Sikkerhedstjek af trampolin:

  • 42 % af de adspurgte sikkerhedstjekker trampolinen hvert halve år
  • 32 % af de adspurgte sikkerhedstjekker trampolinen én gang om året
  • 21 % af de adspurgte sikkerhedstjekker hvert andet år eller sjældnere eller aldrig.

Statistik fra Ulykkes Analyse Gruppen

Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital indsamler en detaljeret statistik om bl.a. trampolin-ulykker. Skadestuen i Odense har et optageområde, der svarer til omkring 5% (ca. 260.000) af Danmarks befolkning.

Se de nyeste tal fra Ulykkes Analyse Gruppen UAG her