Statistik

  • Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn under 18 år bevæger sig en time hver dag. Mindst to gange om ugen skal børn bevæge sig 20-30 minutter med høj intensitet.
  • Tal fra Statens Institut for Folkesundheds database Børns Sundhed viser, at antallet af førskolebørn med motoriske udfordringer er steget fra 25,9 % i 2010 til 31,4 % i 2
  • Hvert 10. barn har direkte motoriske vanskeligheder.
  • En undersøgelse i 2017 viste, at hver fjerde børnehave igangsætter flere fysiske aktiviteter efter, at de har deltaget i "Hej skal vi lege?".
  • 3 ud af 5 (58 %) forældre med børn i børnehavealderen mener, at deres børn bevæger sig nok (kilde: Epinion for Børneulykkesfondens, 2019).
  • 2 ud af 3 (69 %) forældre med børn i børnehavealderen mener, at det er deres eget ansvar, at deres barn bevæger sig nok. (kilde: Epinion for Børneulykkesfondens, 2019).
  • Hver fjerde (25 %) mener, at ansvaret er ligeligt delt mellem forældre og institutionen (kilde: Epinion for Børneulykkesfondens, 2019).