Baggrund og formål

Børn skal kunne lege og bevæge sig overalt, hvor de færdes. Bevægelsesugen er derfor lavet for at inspirere børn til en hverdag med mere bevægelse og fysisk aktivitet gennem lege og læring.

Børn skal have mulighed for at danse, hoppe, gynge, trille og slå kolbøtter, løbe op og ned af bakker og klatre i træer – hver dag. Mange børn bliver ikke motorisk udfordrede og det har resulteret i stigende tendenser som overvægt, inaktivitet og usunde vaner. Derfor opfordrer DGI, Børneulykkesfonden og bObles til mere bevægelse og udvikling blandt børn – primært i institutionerne, men også i fællesskab med familie og venner samt idrætsforeninger.

Voksne skal inspireres til at skabe spændende og udfordrende legemiljøer for at få børn i bevægelse. Det handler om at slippe legen fri og give børnene lyst, begejstring og motivation til selv at være aktive.

Næsten halvdelen af alle børn har allerede fra spædbarnsalderen problemer med en eller flere af de tre primære sanser – labyrintsansen, følesansen og stillingssansen. Disse tre sanser er hele grundlaget for en normal motorisk og adfærdsmæssig udvikling hos børn. Det er derfor vigtigt, at sunde vaner indarbejdes tidligt, da fysisk aktivitet styrker opbygningen af muskler, knogler, ledbånd og sener, samtidig med at leg og bevægelse udvikler og forbedrer børns motoriske færdigheder.
Jo bedre dit barns motorik er, desto mindre er risikoen for alvorlige skader ved eksempelvis faldulykker.