Statistik

  • Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn under 18 år bevæger sig en time hver dag. Mindst to gange om ugen skal børn bevæge sig 20-30 minutter med høj intensitet.
  • 24 % af danske forældre bruger i gennemsnit mindre end 30 minutter om dagen på at lave fysiske lege og tumle sammen med deres børn (Kilde: Børneulykkesfondens undersøgelse 2017).
  • 55 % af danske forældre mener, at institutionen i meget høj grad eller i høj grad har ansvaret for, at deres børn får bevæget sig nok (Kilde: Børneulykkesfondens undersøgelse 2017).
  • En undersøgelse fra 2015 viser, at bevægelse og fysisk aktivitet har en positiv indvirkning på indlæringen blandt børn i indskolingen (Rapport fra Undervisningsministeriet 2015).
  • Fysisk aktivitet styrker ofte relationsdannelsen hos børn, så de får nemmere ved at skabe nye og gode relationer til andre (Rapport fra Undervisningsministeriet 2015).
  • Tal fra Statens Institut for Folkesundheds database Børns Sundhed viser, at antallet af førskolebørn med motoriske udfordringer er steget fra 25,9 % i 2010 til 31,4 % i 2014.
  • Hvert 10. barn har direkte motoriske vanskeligheder.
  • Kun 17 % af danske forældre føler at have den rette viden til at kunne stimulere deres børns motoriske sanser (Kilde: Børneulykkesfondens undersøgelse 2017).
  • Kun 31 % af danske forældre kender til de motoriske sanser (følesansen, labyrintsansen og stillingssansen) og ved, hvad de indebærer (Kilde: Børneulykkesfondens undersøgelse 2017).