Om kampagnen

Formålet med ”Hej skal vi lære?” er at bidrage til børns viden om FN’s Verdensmål – en plan for bæredygtig udvikling. En viden, der styrkes gennem leg, hvor børnene skal have lov til at udforske, opleve, skabe og relatere, for at kunne forstå og gribe til handling gennem den hverdag, de selv lever.

Verdensmålene er 17 overordnede mål med tilhørende 196 delmål og kan ved første øjekast virke abstrakte og uhåndgribelige for både børn og voksne, men ved at lege sig til forståelsen af disse, gøres de konkrete.

”Hej skal vi lære?” giver børn og voksne mulighed for faglig fordybelse, der bidrager til refleksion over egne og andres handlinger i større og mindre perspektiver.

Foruden viden om verdensmålene stimulerer ”Hej skal vi lære?” børnenes sociale færdigheder. Igennem al slags leg lærer børn nemlig at begå sig i en demokratisk verden. Hvis ikke børnene indgår i legen på en på en retfærdig og respektfuld måde overfor andre, bryder legen sammen.

Børneulykkesfonden, DGI og bObles støtter op om de 17 verdensmål og spørger bl.a. børnene: Hvordan ser verden ud i dag? Hvilken fremtid ønsker I at forme? Og hvad kan I selv gøre?
Igennem leg, der lægger vi op til refleksion, gør vi det muligt for børn at lære om den verden, vi lever i med ét fælles mål inden år 2030: at skabe en verden fri for fattigdom og sult, hvor alle er lige, og hvor klimaet og miljøet har det godt.

 

”Det handler om børnenes fremtid, og der er vigtigt, at vi tager ansvar og formidler verdensmålene i børnehøjde, på en legende og motiverende måde”

– Henriette Madsen, Generalsekretær i Børneulykkesfonden.