Baggrund og formål

Formålet med ”Hej skal vi lære?” er at inspirere børnehavebørn og indskolingselever i hele Danmark til en aktiv hverdag. Ved at lære gennem leg stimuleres børn motorisk, kognitivt og socialt. Med kampagnen ønsker vi netop at skabe opmærksomhed omkring sammenhængen mellem motorik og indlæring. Et godt motorisk fundament er nemlig samtidig med til at forebygge ulykker blandt børn.
Vi vil have børn ud at røre sig og støtter op om målet med minimum 45 minutters fysisk aktivitet gennem skoledagen.

Danske børn døjer med motorikken

Ifølge undersøgelser har en stor andel af danske børn mærkbare motoriske vanskeligheder, når de starter i indskolingen. Tal fra Statens Institut for Folkesundheds database Børns Sundhed viser, at antallet af førskolebørn med motoriske udfordringer er steget fra 25,9 % i 2010 til 31,4 % i 2014. Hele 9,8 % har deciderede motoriske vanskeligheder, hvor basale motoriske kompetencer såsom at mestre forskellige gangarter, balanceevne og hånd-øje koordination, ikke er udviklet tilsvarende børnenes alder. Samtidig viser undersøgelser, at børn med motoriske vanskeligheder ofte er mindre fysisk aktive end deres jævnaldrende uden motoriske vanskeligheder. Derfor ønsker DGI, bObles og Børneulykkesfonden at gøre fysisk leg og bevægelse lettilgængeligt for børn, lærere og pædagoger og derved understøtte en udvikling, hvor glæden ved bevægelse smitter af i børnenes hverdag og generelt skaber gode bevægelses- og aktivitetsvaner.

Fysisk aktivitet smitter af på barnets trivsel

Undersøgelser har dokumenteret, at der en sammenhæng mellem børns fysiske aktivitetsniveau og indlæring, trivsel og sociale relationer. Barnets motoriske formåen påvirker simpelthen udviklingen af andre færdigheder herunder de kognitive, følelsesmæssige og sociale færdigheder. Det viser sig faktisk, at aktive børn har et godt socialt netværk, føler sig mindre trætte og ensomme, de er bedre til at koncentrere sig og de har ofte mere selvtillid og lettere ved at få at venner end inaktive børn. Ligeledes er det dokumenteret, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet forebygger livsstils- og folkesygdomme for børn, herunder overvægt.

I januar 2016 udgav Sundhedsstyrelsen en publikation vedrørende motorik, fysisk aktivitet og stillesiddende tid hos 0-6-årige. Rapporten viser, at bevægelse styrker barnets motoriske udvikling, og at gode motoriske kompetencer har betydning for barnets selvfølelse og for barnets deltagelse i sociale sammenhænge.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn får mulighed for at bevæge sig så meget som muligt i dagligdagen, fordi bevægelse styrker deres motoriske udvikling.

Børn bruger kroppen til at udforske omgivelserne med og til at skabe kontakt til andre. Kroppen er brobygger mellem omverdenen og hjernen. Ifølge hjerneforsker Kjeld Fredens er det fundamentalt at inddrage kroppen, når børn skal lære:

”Børn lærer med hele kroppen. Bevægelse er så fundamental for børn, at man kan sige, at børn tænker med kroppen.”

– Hjerneforsker, Kjeld Fredens