Cookie Icon Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere

Kvælning

Kvælning er, når der opstår en forhindring for vejrtrækningen. Dette kan opstå indefra, hvis mad, opkast, hævelse eller andet blokerer luftvejene. Årsagen kan også komme udefra, hvis for eksempel en plastikpose dækker hovedet på personen, et tryk på brystkassen og maven forhindrer vejrtrækningen, eller hvis luften fyldes med røg.

Ved kvælning kan man også bruge førstehjælpens fire hovedpunkter:

 1. Skab sikkerhed: Bliver personen kvalt af noget uden for kroppen (for eksempel plastikpose eller tryk på brystkassen) fjernes dette hurtigst muligt. Ved kvælning føler den tilskadekomne ofte dødsangst, og det kan derfor være hensigtsmæssigt at fortælle vedkomne, at man vil hjælpe, så de for eksempel ikke forsøger at fjerne sig fra hjælperen.
 2. Vurdér personen: Undersøg personens bevidsthed og vejrtrækning, som omtalt i førstehjælpens fire hovedpunkter.
  Er personen ved bevidsthed spørges: “Er du ved at blive kvalt?”, og det vurderes, om der er tale om en delvis eller alvorlig blokering.
 3. Tilkald hjælp: Hvis personen er bevidstløs, ring 1-1-2.
 4. Yd førstehjælp: Følg proceduren, som beskrevet nedenfor.

I tilfælde hvor luftvejene inde i kroppen er blokeret af noget udefrakommende (for eksempel mad eller legetøj) skelnes der mellem en alvorlig blokering og en delvis blokering. Begge bør tages alvorligt, og der skal ydes førstehjælp i begge tilfælde.

Ved en delvis blokering føler personen åndenød, men kan stadigvæk hoste, trække vejret og tale i varierende grad. Blokeringen er farlig, da den kan udvikle sig til en alvorlig blokering, og man bør derfor ikke efterlade personen alene.

For alle aldersgrupper gælder det at førstehjælperen:

 1. Udviser ro i sin handlemåde og tale.
 2. Hjælper og opmuntrer personen til at hoste og fortsat trække vejret.
 3. Observerer, at den delvise blokering ikke udvikler sig til en alvorlig blokering.
 4. Kontakter sin lokale vagtlæge, for eksempel 1813, såfremt blokeringen ikke forværres, men heller ikke kan løses ved hosten.

Symptomer ved kvælning

Følgende er symptomer på en udvikling fra en delvis blokering til en alvorlig blokering:

 • Blålige læber, næsefløje og ører
 • Panisk og ulogisk adfærd
 • Forværring i evnen til at tale, hoste og trække vejret

Ved disse forværringstegn bør du ringe 1-1-2.

Ved en alvorlig blokering er den tilskadekomne fuldstændig ude af stand til at tale, og evnen til at hoste og trække vejret er meget svækket eller helt fraværende, da der ikke er fri vej for luften ned til lungerne. Den tilskadekomne har brug for hurtig hjælp til at fjerne den genstand, der blokerer for luften. Fremgangsmåden afhænger af alderen på den tilskadekomne, men princippet er det samme: Et ydre slag eller tryk skal hjælpe med at ryste genstanden løs og presse den op og ud af luftvejene.

Håndgreb, der skal benyttes ved alvorlig blokering, må ikke benyttes ved delvise blokeringer. Delvise blokeringer er ikke i sig selv akut farlige, men kan forværres ved disse håndgreb, fordi genstanden kan løsrive sig fra sin delvise blokering og sætte sig som en alvorlig blokering.

Vigtigt! Er personen bevidstløst, så ring 1-1-2 og gå straks i gang med hjertelungeredning, som beskrevet her (link underside: HLR Voksen, spædbarn og barn)

Spædbørn under 1 år:

Det er vigtigt at være opmærksom på, at små børn ikke er færdigudviklede, og derfor kan få mén efter voldsom førstehjælp. Derfor skal førstehjælpen ydes med forsigtighed og omtanke, når et lille barn får noget galt i halsen. Dog er førstehjælpen stadig essentiel ved et uheld eller en ulykke. Det er endvidere vigtigt at tage højde for, at spædbørn ikke kan tåle at blive taget i benene og rystet, da dette kan forårsage blødninger i hovedet.

Sådan hjælper du:

 1. Placer spædbarnet på dit skød med maven nedad og hovedet ud over kanten.
 2. Støt hovedet til neutral stilling ved at holde på spædbarnets kæbe med venstre hånds tommelfinger på den ene side og en til to fingre fra samme hånd på den anden side. Det er vigtigt, at støtten sker på kæbebenet.
 3. Dunk spædbarnet fem gange i ryggen mellem skulderbladene med højre hånds håndrod, med tilpasset styrke.

Hvis der stadigvæk er en alvorlig blokering, og barnet er ved bevidsthed:

 1. Placér spædbarnet på ryggen på et fast underlag.
 2. Tryk fem gange på spædbarnets brystkasse, som du ville gøre ved normal hjertemassage, beskrevet her (link til underside: HLR spædbarn)OBS! Har du benyttet denne teknik, skal spædbarnet tilses af en læge efterfølgende.
 3. Du veksler skiftevis mellem tryk på spædbarnets brystkasse og fem dunk i spædbarnets ryg mellem skulderbladene, indtil luftvejene er frie.

Får man løsnet den blokerende genstand, så spædbarnet ikke længere har en alvorlig blokering, men snarere en delvis blokering, går man over til førstehjælpen for denne (se ovenfor).

Hvis barnet er bevidstløst:

 1. Ring 1-1-2, hvis dette ikke allerede er gjort.
 2. Placér spædbarnet på en flad, hård overflade.
 3. Start hjertelungeredning, som beskrevet her (link til underside: HLR spædbarn)
 4. ortsæt, indtil der er normal vejrtrækning, eller ambulancen ankommer.

Børn over 1 år

Sådan hjælper du:

 1. Mindre børn placeres som spædbørn i skødet (se ovenfor), mens større børn kan stå foroverbøjet over hjælperens venstre arm, der støtter barnet.
 2. Med flad hånd gives fem slag mellem barnets skulderblade.

Sådan gør du, hvis luftvejene stadig er alvorligt blokerede (Heimlich manøvre):

 1. Placér dig stående eller på knæ bag barnet, og sæt begge dine hænder, den højre knyttet med den venstre udover, i hulrummet lige under barnets brystben.
 2. Knyt din inderste hånd og pres hånden indad og opad i et stød samtidig.
 3. Vær opmærksom på, hvor trykket lægges. Det er ikke ribbenene eller brystbenet, der skal trykkes, men et punkt lige under brystbenet(solar plexus).
 4. Skiftevis veksler du mellem dette og de fem slag mellem skulderbladene.

Vigtigt! Efter brug af denne metode, skal barnet tilses af en læge.

Lykkedes det at få forbedret den alvorlige blokering til en delvis blokering, påbegyndes førstehjælpen for denne (se ovenfor).

Sådan gør du, hvis barnet er bevidstløst:

 1. Er barnet bevidstløst, ring da 1-1-2, hvis dette ikke allerede er gjort.
 2. Placér barnet på en flad, hård overflade.
 3. Skab frie luftveje, og kig efter fremmedlegemer i barnets mund.
 4. Ses et fremmedlegeme forsøger hjælperen at fjerne dette med en finger. Forsøg kun én gang, da genstanden kan risikere at blive skubbet længere ned.
 5. Start hjertelungeredning, som beskrevet her (link til underside: HLR barn)
 6. Fortsæt, indtil der er normal vejrtrækning, eller ambulancen ankommer.

Voksne og børn efter puberteten

Sådan hjælper du:

 1. Personen stilles foroverbøjet over hjælperens venstre arm, der støtter den tilskadekomne.
 2. Med flad hånd gives fem slag mellem personens skulderblade.

Sådan gør du, hvis luftvejene stadig er alvorligt blokerede(Heimlich manøvre):

 1. Placér dig stående bag personen og sæt begge dine hænder, knyttet med flettede fingre, lige under personens brystben.
 2. Med de knyttede hænder  presser du indad og opad i et stød samtidig.
 3. Vær opmærksom på, hvor trykket lægges. Det er ikke ribbenene eller brystbenet, der skal trykkes, men et punkt lige under brystbenet(solar plexus).
 4. Skiftevis veksler du mellem dette og de fem slag mellem skulderbladene.

Vigtigt! Efter brug af denne metode, skal den tilskadekomne tilses af en læge. Lykkedes det at få forbedret den alvorlige blokering til en delvis blokering, påbegyndes førstehjælpen for denne (se ovenfor).

Sådan gør du, hvis personen er bevidstløs:

 1. Ring 1-1-2, hvis dette ikke allerede er gjort.
 2. Start hjertelungeredning, som beskrevet her (link til underside: HLR Voksen).
 3. Fortsæt, indtil der er normal vejrtrækning eller ambulancen ankommer.
Støt os Følg os