Lejebetingelser

Lejeperiode
Lejeperioden aftales ved booking.
Booking
Booking af Børnenes Førstehjælpsskole foregår igennem Børneulykkesfonden ved at maile til buf@borneulykkesfonden.dk
Levering
Levering af Børnenes Førstehjælpsskole sker fra Børneulykkesfondens lager. Enhver forsendelse sker for lejers regning og risiko med dansk anerkendt og forsikret fragtfirma (Danske Fragtmænd). De individuelt aftalte leveringsbetingelser og leveringsfrister fremgår af ordrebekræftelsen. Det fremgår ligeledes, hvornår og hvor aktiviteten skal være leveret retur til Børneulykkesfondens lager igen.
Pris
Ved leje af Børnenes Førstehjælpsskole betales et beløb på DKK 1.000 eksklusiv fragt. Fragtprisen afregnes efter Danske Fragtmænds fragtpriser med paller, og den vil derfor variere, alt efter hvor Børnenes Førstehjælpsskole skal leveres til.
Bemanding fra Børneulykkesfonden til Børnenes Førstehjælpsskole
For at børnene kan få den optimale læring ud af aktiviteterne, er det vigtigt at snakke med dem om formålet med øvelserne. Det forventes, at lejer er indforstået med dette og booker uddannet personale fra Børneulykkesfonden.
Når man lejer Børnenes Førstehjælpsskole, kan man derfor samtidig booke bemanding fra Børneulykkesfonden. Prisen for bemandingen pr. underviser er:
DKK 1.600 for et arrangement på en varighed af 6 timer. Ønskes det at booke bemandingen i mere end 6 timer, vil dette koste DKK 250 pr. time. pr. underviser. I prisen indgår: Kørsel, hjælp til opsætning/nedtagning og bemanding ved aktivitet.
Betaling
Efter arrangementet fremsender Børneulykkesfonden en faktura, der forfalder til betaling 14 dage efter modtagelsen. Det forventes ligeledes, at betaling af fakturaen sker inden for 14 dage. På den e- mailadresse, der er opgivet, tilsendes en bekræftelse på leje af Børnenes Førstehjælpsskole og leverings- og lejebetingelser.
Moms
Børneulykkesfonden er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 21
Erstatningspligt
Lejeren har erstatningspligt, hvis Børnenes Førstehjælpsskole bliver beskadiget, eller hvis Børnenes Førstehjælpsskole bortkommer. Hvis det er muligt at reparere eventuelle skader, er lejeren forpligtet til at betale reparationen.
Rengøring af Børnenes Førstehjælpsskole
Børnenes Førstehjælpsskole forventes at blive returneret i tør og fin stand. Hvis den leveres tilbage i våd eller mudret tilstand, påkræves der et gebyr på 750 kr. for at få den tørret og rengjort.
Beløbet vil blive opkrævet i en fremsendt faktura.
Persondata
Lejeren accepterer, at alle oplysninger gemmes og benyttes af Børneulykkesfonden, Gammel Kongevej 60, 1790 København V. Der er ingen andre end Børneulykkesfonden, som ser lejerens personoplysninger. Børneulykkesfonden sælger eller videregiver ikke kontaktinformation eller anden privat information til tredjepart.
Ønsker du at vide, hvad Børneulykkesfonden har registreret om dig, kan du til enhver tid rette henvendelse til os. Se kontaktinformation her.
Forbehold
Børneulykkesfonden tager forbehold for eventuelle skrivefejl i tekster, prislister eller dobbeltbookninger i kalenderen.
Kontakt
Ved eventuelle spørgsmål rettes henvendelse til:
Michella Stadsgaard, Event -og administrationschef  i Børneulykkesfonden
Mail: ms@borneulykkesfonden.dk