Samarbejdspartnere

Bedstedagspakken er udviklet af Børneulykkesfonden og Danica Pension.

 

Børneulykkesfonden

Børneulykkesfonden er en non-profit organisation, der har til formål at sikre børns sikkerhed og nedbringe antallet af børneulykker gennem forebyggelse. Børneulykkesfondens ambition er at skabe en mere sikker fremtid for danske børn, både i og uden for hjemmet. Udgangspunktet er leg, der kan forbedre børns motorik og dermed også mindske antallet af alvorlige ulykker.

Danica Pension

Danica Pension er et af Danmarks største pensionsselskaber – godt 800.000 kunder i Norden har en pensionsordning, livsforsikring eller sundhedsforsikring hos dem.Danica Pensions vigtigste opgave er at sikre, at deres kunder altid har den rigtige pensionsordning, så de sparer rigtigt op og at de er dækket rigtig ved sygdom, ulykker og dødsfald. De har særligt fokus på sundhed og tager hånd om deres kunder før, under og efter sygdom. Danica Pension har datterselskaber i både Norge og Sverige og er et 100 procent ejet datterselskab i Danske Bank-koncernen.