Om kampagnen

Bedsteforældre spiller en stor rolle i mange børns liv. De bidrager med overskud, tryghed, sjov og ballade og meget mere – det givet et godt sammenhold i familien og mange hyggetimer mellem børnebørn og bedsteforældre. Og når vi tager temperaturen på forholdet mellem børnebørn og bedsteforældre, er det tydeligt, at bedsteforældre er noget helt særligt:

  • 37 % af danske børn i alderen 0-18 år bruger tid med deres bedsteforældre en eller flere gange om ugen.
  • Særligt i Nordjylland bruger bedsteforældre og børnebørn ofte tid sammen – 48 % ser hinanden en eller flere gange om ugen. Omvendt ser børnebørn og bedsteforældre i Region Syddanmark hinanden mindst - her er samme tal kun 32 %.
  • Det er særligt, når børnene er små, at de bruger meget tid med deres bedsteforældre. For børn i alderen 0-2 år ser 54 % deres bedsteforældre en eller flere gange ugentligt, imens det for de 6-10-årige er 38 %. 

Undersøgelsen er foretaget af Epinion for Børneulykkesfonden i marts 2017 på baggrund af i alt 1.004 interviews med forældre med hjemmeboende børn under 18 år.

 

Festlig og aktiv Bedstedag

Derfor fortjener bedsteforældrene en Bedstedag, hvor børnebørn og bedsteforældre kan hygge sig sammen i institutionen med masser af leg og sjov. Med kampagnepakken Bedstedag lægges der op til, at kaffe og kage skiftes ud til fordel for aktive lege fra da Bedste var barn – det giver med garanti masser af smil for både Bedster og børnebørn. Med i pakken er både pynt, invitationer, legehæfte mv., så det er ligetil at holde en festlig og aktiv bedstedag.

Om Børneulykkesfonden

Bedstedag er udviklet af Børneulykkesfonden. Børneulykkesfonden er en non-profit organisation, der har til formål at sikre børns sikkerhed og nedbringe antallet af børneulykker gennem forebyggelse. Børneulykkesfondens ambition er at skabe en mere sikker fremtid for danske børn, både i og uden for hjemmet. Udgangspunktet er leg, der kan forbedre børns motorik og dermed også mindske antallet af alvorlige ulykker.