Materiale og indhold

Bedstedagspakken indeholder følgende:

  • 1 x pædagogisk vejledning og legehæfte til institutionen inklusiv gode lege fra da Bedste fra barn og henvisninger til læreplanstemaerne.
  • 6 x aktivitetskort til aktiviteter på dagen med Bedste
  • 40 x afkrydsningskort til aktiviteterne på dagen
  • 40 x diplomer
  • 40 x invitationer til Bedste til Bedstedagen
  • 2 x plakater om Bedstedagen i institutionen
  • 1 x flagrænke til oppynt i institutionen
  • 1 x banner med "Velkommen til Bedstedagen"
  • 1 pakke kridt til optegning af hinkebane
  • 1 x opbevaringskasse til materiale til Bedstedagen

For kun 120 kr. inkl. fragt pr. pakke kan denne pakke bestilles til institutionens Bedsteforældredag.

Bedstedagspakken er udviklet af Børneulykkesfonden med støtte fra Danica Pension.

BESTIL PAKKEN HER

bedstedag-pakke

Pakkens indhold

Aktivitetskort: Afkrydsningskort til at tage med rundt til de forskellige aktiviteter.

6 Instruktionskort: Instruktionskortene beskriver de forskellige aktiviteter og kan placeres ved de forskellige aktiviteter.

Invitationer til Bedstedagen: Invitationerne til uddeling til Bedster.

Diplomer: Diplomer til både børn og Bedster der udleveres i bytte for et fyldt aktivitetskort.

Pynt og materiale til Bedstedagen: Flagrænker, banner, kridt og papskiver børnene selv kan være med til at illustrere til ophæng.

Plakat: "Bedstedagen"-plakat til ophæng i institutionen.

Pædagogisk vejledning: Pædagogisk vejledning med information omkring materialet, uddybende beskrivelser af lege og aktiviteter samt henvisning til læreplanstemaerne.

Online materiale: Diplomer og invitationer findes også digitalt, så der kan printes ekstra ud eller evt. redigeres i teksten så den er mere tilpasset den enkelte institutions arrangement. Ligeledes findes afsnittet om de pædagogiske læreplanstemaer digitalt, så det nemt kan kopieres og evt. overføres til institutionens læreplaner.