Til institutioner

Materiale til institutioner

Bedstedagen er et tilbud til institutioner, der vil holde en hyggelig og aktiv dag for børn og deres bedsteforældre. Her er samværet og glæden ved at lege og være aktive sammen i fokus, og omdrejningspunktet er lege fra dengang 'da Bedste var barn', hvor alle kan være med.

Bedstedagspakken indeholder alt, hvad institutionen skal bruge for nemt og hurtigt at planlægge og afholde en Bedstedag. Med pakken følger bl.a. aktivitets- og instruktionskort til lege og aktiviteter, diplomer, invitationer, plakat og pynt til institutionen samt en pædagogisk vejledning herunder henvisning til lærerplanstemaer. Det hele er lige til at gå til, så I nemt kan give børn og bedsteforældre en dejlig og aktiv dag på tværs af generationer!

 

Hvorfor holde Bedstedag?

For de fleste børn er deres bedsteforældre noget helt specielt – og det samme er børnebørn for de fleste bedsteforældre. Desuden har hver bedsteforælder og barnebarn deres helt egen måde at være sammen på med deres egne traditioner. Alle børn har godt af at bevæge sig og få styrket deres motorik gennem leg og bevægelse. Det er en hel essentiel del af børns sundhed og trivsel. Det samme gør sig faktisk gældende for voksne, så hvorfor ikke lege og bevæge sig sammen gennem en række aktiviteter? Når man leger og bevæger sig sammen, på en måde, der passer til både børn og voksne, er det svært ikke at blive i godt humør både i hovedet og i kroppen. Derfor er det på Bedstedagen samværet, der er i fokus, mens der er plads til leg og aktiviteter, hvor børn og voksne kan få bevæget kroppen sammen.

 

Bedstedagen og lærerplanstemaer

Bedstedagen er et tiltag, der først og fremmest er sat i værk og udviklet for at støtte op om børn og ældres glæde ved bevægelse og aktivitet. De forskellige lege inddrager forskellige motoriske kompetencer, og Bedstedagen er oplagt at tænke ind i lærerplanstemaerne omkring 'Krop og bevægelse'. Der er dog mange aspekter ved Bedstedagen, der – afhængig af hvordan man som institution vægter og afholder arrangementet – kan bruges til at få målsætninger indenfor de forskellige lærerplanstemaer sat i spil.

"Krop og bevægelse"

Med et fokus på fysisk aktivitet og udvikling af motoriske færdigheder er det oplagt, at Bedstedagen kan understøtte institutionens arbejde med lærerplanstemaet 'Krop og bevægelse'. Med de forskellige lege og aktiviteter, der hver især kan tilpasse både børn og bedsteforældres fysiske niveau og motoriske kompetencer, kan alle være med og blive øvet og udfordret på det niveau, de hver især befinder sig. Bevægelse styrkes bedst gennem en glæde ved at bruge kroppen, og børnebørn er glade for at lege og bevæge sig med sin Bedste, så hvorfor ikke være aktive sammen?

"Personlige udvikling" og "Sociale kompetencer"

At understøtte udviklingen af børns 'Personlige udvikling' og 'Sociale kompetencer' er et arbejde og en indstilling, der gennemtrænger hele den pædagogiske praksis. Personlig udvikling og sociale kompetencer styrkes af at indgå i fællesskaber med nogen og om noget. Det styrkes af at indgå i samspil og relationer med andre, hvor man indenfor særlige sociale spilleregler opnår og skaber noget sammen. En dag som Bedstedagen kan være en begivenhed, der understøtter sådanne udviklinger og kompetencer.

"Naturen og naturfænomener", "Kulturelle udtryksformer og værdier" og "Sproglige kompetencer"

Bedstedagen kan lægge op til forskellige dialoger med børnene om emner indenfor temaerne 'Naturen og naturfænomener' og 'Kulturelle udtryksformer og værdier'. Der kan sættes fokus på lege i og med naturen, hvad man kan bruge naturen til, og hvordan man selv kan lave legetøj i naturen, ligesom det er oplagt at tale om børneliv før og nu og i andre kulturer. Her er gode muligheder for at tage udgangspunkt i børnenes egne verdener og erfaringer og herfra åbne børnenes horisonter og forståelse for andre livsvilkår og perspektiver. At bruge bedsteforældrenes børneverden til at sætte fokus på børnenes egen verden, kan skabe mange interessante dialoger og refleksioner. Disse temaer kan ligeledes danne udgangspunkt for arbejdet med at understøtte børnenes 'Sproglige kompetencer'.