Til sundhedsplejersker

BabySikker-boksen uddeles af sundhedsplejersken til sårbare familier i Danmark, herunder unge forældre, forældre med fysiske og psykiske udfordringer og familier med anden etnisk baggrund. Eller til familier som sundhedsplejersken vurderer vil have særlig glæde af boksen. Det er ligeledes partnernes ønske, at den enkelte sundhedsplejerske gennem dialog med forældrene vil være med til at formidle og vejlede i indholdet i BabySikker-boksen. I kraft af sundhedsplejerskernes tættere relation til familierne i målgruppen, ses dette som en særlig essentiel del af formidlingen omkring sikkerhed og forebyggelse af børneulykker.

 

Sådan bestilles BabySikker-boksen

BabySikker formidles og distribueres gennem kommunernes sundhedsplejersker. Boksen bestilles på denne hjemmeside, hvorefter den sendes til den pågældende sundhedsplejerske, der videreformidler dens indhold til familierne under hjemmebesøg.

BESTIL BABYSIKKER-BOKSEN HER