Bestil BabySikker

BabySikker formidles og distribueres gennem kommunernes sundhedsplejersker. Boksene sendes til den pågældende sundhedsplejerske, der videreformidler dens indhold til familierne under hjemmebesøg. BabySikker kan bestilles til uddeling af sundhedsplejersken til sårbare familier med børn i alderen 0-2 år.

BESTIL BABYSIKKER HER