Som sundhedsplejerske kan du bestille en gratis BabySikker-boks til forebyggelse af ulykker i hjemmet blandt små børn. BabySikker-boksen uddeles til sårbare familier i Danmark, herunder unge forældre, forældre med fysiske og psykiske udfordringer og familier med anden etnisk baggrund

BabySikker har fokus på forebyggelse af ulykker i hjemmet blandt børn i aldersgruppen 0-2 år. De fleste ulykker sker nemlig i hjemmet – og små børn er dem, der ofte kommer til skade. Formålet med BabySikker er derfor at hjælpe forældre med gode råd og materialer til, hvordan hjemmet kan gøres mere sikkert for de mindste.

BabySikker er opbygget omkring en boks med bl.a. lettilgængeligt og illustrativt informationsmateriale, sikkerhedsprodukter og en særlig udviklet BabySikker-app til smartphones.

Boksen er beregnet til uddeling blandt sårbare familier, men er også tænkt som en boks, sundhedsplejersker kan tage udgangspunkt i, når de har samtaler med forældrene eller fx i mødregrupper.

Initiativet er blevet til i et samarbejde mellem Dansk Sygeplejeråd, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker og Børneulykkesfonden.