Virtual reality

Virtual reality skal aktivere indlagte unge

I slutningen af juni introducerer Legeheltene et helt nyt tilbud til de indlagte børn og unge: Leg med VR-briller. Formålet med dette tiltag er at få, især de unge, til at indgå i mere aktiv leg og bevægelse under deres indlæggelse.

Digitale spil og ny teknologi forbindes som regel ikke med bevægelse og aktivitet. Hos Legeheltene står man dog klar med netop det, når virtual reality i slutningen af juni introduceres som en ny legeaktivitet til indlagte børn og unge på de forskellige hospitaler.

Udbredelse af bevægelse og aktiv leg blandt indlagte børn og unge er Legeheltenes mission i dagligdagen på landets hospitaler. VR-brillernes formål er derfor også at få gang i kroppen. Dette gøres ved udelukkende at bruge spil, hvor der hovedsageligt er fokus på at bevæge de forskellige kropsdele.

Støtte fra DreistStorgaard og VRDK har gjort det muligt for Legeheltene at introducere brugen af VR-briller.

Målrettet de indlagte unge  

Selvom VR-brillerne både vil kunne bruges af børn og unge, er det nye tiltag gjort for at møde især de unge indlagte med en ny form for leg. Det udtaler generalsekretær i Børneulykkesfonden, der står bag Legeheltene, Henriette Madsen:

”Hos Legeheltene mener vi, at alle børn har ret til at lege. Derfor bestræber vi os også på at tilbyde aktiviteter, som de indlagte børn og unge synes er sjove og spændende. Vores Legehelte oplever dog tit, at de traditionelle lege som sjippetov og boldkast ikke altid er et hit blandt de lidt ældre børn. Jeg er derfor glad for, at vi nu har mulighed for at tilbyde VR-brillerne til de unge, så vi derigennem kan kombinere den digitale verden med den aktive leg.”

I første omgang introduceres VR-brillerne på landets tre universitetshospitaler i Odense, Aalborg og Aarhus.

Om VR-briller med Legeheltene

  • Legeheltene introducerer VR-briller som legeredskab i uge 25.
  • VR-brillerne vil blive brugt af Legeheltene på H. C. Andersen Børne- og Ungehospital (OUH), Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital.

Om Legeheltene

Alle børn har ret til et liv med leg og bevægelse – også børn der er ramt af sygdom. Men et sygdomsforløb, en indlæggelse og kroniske diagnoser er ofte forbundet med stor inaktivitet og ensomhed. Det kan have store konsekvenser for indlagte børns fysiske, kognitive og sociale udvikling. Derfor arbejder Legeheltene for at skabe aktiv leg og bevægelse for de ca. 60.000 børn i alderen 1-14 år, der hvert år indlægges på et hospital i Danmark. Legeheltene skaber et frirum med plads til store armbevægelser, tumlelege og fællesskab – og med plads til at være barn igen.

Legeheltene er på 13 hospitaler i Danmark og er et initiativ startet af Børneulykkesfonden. Læs mere på www.legeheltene.dk

Børnenes Førstehjælpsskole

Indlagte børn på Slagelse Sygehus skal lære om førstehjælp

I de kommende to uger skal indlagte børn på Slagelse Sygehus lære om førstehjælp på en aktiv og anderledes måde. Det sker, når Legeheltene står klar med Børnenes Førstehjælpsskole.

En stor oppustelig ambulance rykker i de kommende uger ind på Slagelse Sygehus. Ambulancen danner rammen om en ny førstehjælpsskole for børn: Børnenes Førstehjælpsskole. Bag førstehjælpsskolen står Børneulykkesfonden og Legeheltene, der gerne vil lære børn om førstehjælp på en ny og anderledes måde. Og de første børn, der får lov til at deltage i den nye førstehjælpsskole, er de indlagte børn på Slagelse Sygehus. I morgen, tirsdag d. 4. maj, inviterer Legeheltene for første gang de indlagte børn inden for i Børnenes Førstehjælpsskole.

Aktive opgaver og oppustelig ambulance

Indvendigt i den oppustelige ambulance, der har samme størrelse som en rigtig ambulance, er førstehjælpsskolen indrettet så de indlagte børn kan lære om førstehjælp på aktiv måde. Aktiviteterne og opgaverne berører forskellige temaer indenfor førstehjælp, som er særligt relevant for børn. Sammen med Legeheltene skal børnene bl.a. lære om forskellige slags ulykker, lære at ringe efter hjælp og lære at rense sår. De indlagte børn besøger førstehjælpsskolen sammen med deres familie.

Formålet med Børnenes Førstehjælpsskole er at skabe genkendelighed hos børnene samt sætte stemningen for, hvordan man bør reagere, når der sker en ulykke.

Læs mere om Børnenes Førstehjælpsskole på: https://xn--brneulykkesfonden-00b.dk/boernefoerstehjaelp/

Om Legeheltene

Alle børn har ret til et liv med leg og bevægelse – også børn der er ramt af sygdom. Men et sygdomsforløb, en indlæggelse og kroniske diagnoser er ofte forbundet med stor inaktivitet og ensomhed. Det kan have store konsekvenser for indlagte børns fysiske, kognitive og sociale udvikling. Derfor arbejder Legeheltene for at skabe aktiv leg og bevægelse for de ca. 60.000 børn i alderen 1-14 år, der hvert år indlægges på et hospital i Danmark. Legeheltene skaber et frirum med plads til store armbevægelser, tumlelege og fællesskab – og med plads til at være barn igen.

 

Legeheltene er på 13 hospitaler i Danmark og er et initiativ startet af Børneulykkesfonden. Læs mere på www.legeheltene.dk

andereas

Ny forhindringsbane skal aktivere indlagte børn

Bevægelse og leg er vigtigt for alle børns trivsel og sundhed – også når de er indlagt på hospitalet. Legeheltene, der til daglig sørger for at aktivere og lege med de indlagte børn, er nu klar med en ny bevægelsesaktivitet, som foregår på seks af landets hospitaler i uge 23.

Gemmeleg, stafetræs og balanceløb. Dette er bare nogle af de lege og aktiviteter, som indlagte børn kan være med til i den kommende tid på en række af de danske hospitaler. Legeheltene er nemlig gået sammen med børneuniverset Andemors Verden for at lave nye aktiviteter, der skal få indlagte børn op af deres hospitalssenge.

Denne gang er Legeheltene klar med forhindringsbanen Anderæs, som er en udendørs aktivitet for børnene og deres familie. Idéen med forhindringsbanen er at invitere børnene ind i et legeunivers, hvor der er fokus på at være aktiv og udvikle børnenes motorik ved hjælp af forskellige lege og øvelser.

”Når børn bliver indlagt, får de en helt ny hverdag, hvor sygdommen naturligvis fylder meget. Det er derfor vigtigt for børnene stadig at have små frirum, hvor de bare kan få lov til at lege og være barn. Vi håber derfor, at vores nye aktivitet Anderæs kan være med til at skabe disse nødvendige frirum, hvor børnene kun skal tænke på at lege og bevæge sig sammen med deres forældre og vores Legehelte,” udtaler Henriette Madsen, Generalsekretær i Børneulykkesfonden, der står bag Legeheltene.

Alle børn har ret til at lege

Forhindringsbanen faciliteres af Legeheltene, der til daglig arbejder for at igangsætte aktive lege og bevægelsesaktiviteter for indlagte børn i Danmark. I uge 23 dedikerer Legeheltene ugerne til Anderæs, hvor der både skal kravles, løbes og hoppes, når de indlagte børn skal prøve kræfter med forhindringsbanens mange udfordringer og lege. Legene er udviklet af en bevægelseskonsulent hos Børneulykkesfonden med det for øje, at de skal kunne leges på hospitalets udeområde og tilpasses børnenes kunnen.

Om Anderæs med Legeheltene

  • Forhindringsbanen Anderæs afholdes af Legeheltene i samarbejde med Andemors Verden i uge 23.
  • Der er udviklet ni stationer i forhindringsbanen, som børnene kan prøve sammen med deres forældre og Legeheltene.
  • Anderæs afholdes på seks hospitaler: Slagelse Sygehus, H. C. Andersen Børne- og Ungehospital (OUH), Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland i Hjørring og Rigshospitalet.

Om Legeheltene

Alle børn har ret til et liv med leg og bevægelse – også børn der er ramt af sygdom. Men et sygdomsforløb, en indlæggelse og kroniske diagnoser er ofte forbundet med stor inaktivitet og ensomhed. Det kan have store konsekvenser for indlagte børns fysiske, kognitive og sociale udvikling. Derfor arbejder Legeheltene for at skabe aktiv leg og bevægelse for de ca. 60.000 børn i alderen 1-14 år, der hvert år indlægges på et hospital i Danmark. Legeheltene skaber et frirum med plads til store armbevægelser, tumlelege og fællesskab – og med plads til at være barn igen.

Legeheltene er på 13 hospitaler i Danmark og er et initiativ startet af Børneulykkesfonden. Læs mere på www.legeheltene.dk