Virtual reality

Virtual reality skal aktivere indlagte unge

I slutningen af juni introducerer Legeheltene et helt nyt tilbud til de indlagte børn og unge: Leg med VR-briller. Formålet med dette tiltag er at få, især de unge, til at indgå i mere aktiv leg og bevægelse under deres indlæggelse.

Digitale spil og ny teknologi forbindes som regel ikke med bevægelse og aktivitet. Hos Legeheltene står man dog klar med netop det, når virtual reality i slutningen af juni introduceres som en ny legeaktivitet til indlagte børn og unge på de forskellige hospitaler.

Udbredelse af bevægelse og aktiv leg blandt indlagte børn og unge er Legeheltenes mission i dagligdagen på landets hospitaler. VR-brillernes formål er derfor også at få gang i kroppen. Dette gøres ved udelukkende at bruge spil, hvor der hovedsageligt er fokus på at bevæge de forskellige kropsdele.

Støtte fra DreistStorgaard og VRDK har gjort det muligt for Legeheltene at introducere brugen af VR-briller.

Målrettet de indlagte unge  

Selvom VR-brillerne både vil kunne bruges af børn og unge, er det nye tiltag gjort for at møde især de unge indlagte med en ny form for leg. Det udtaler generalsekretær i Børneulykkesfonden, der står bag Legeheltene, Henriette Madsen:

”Hos Legeheltene mener vi, at alle børn har ret til at lege. Derfor bestræber vi os også på at tilbyde aktiviteter, som de indlagte børn og unge synes er sjove og spændende. Vores Legehelte oplever dog tit, at de traditionelle lege som sjippetov og boldkast ikke altid er et hit blandt de lidt ældre børn. Jeg er derfor glad for, at vi nu har mulighed for at tilbyde VR-brillerne til de unge, så vi derigennem kan kombinere den digitale verden med den aktive leg.”

I første omgang introduceres VR-brillerne på landets tre universitetshospitaler i Odense, Aalborg og Aarhus.

Om VR-briller med Legeheltene

 • Legeheltene introducerer VR-briller som legeredskab i uge 25.
 • VR-brillerne vil blive brugt af Legeheltene på H. C. Andersen Børne- og Ungehospital (OUH), Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital.

Om Legeheltene

Alle børn har ret til et liv med leg og bevægelse – også børn der er ramt af sygdom. Men et sygdomsforløb, en indlæggelse og kroniske diagnoser er ofte forbundet med stor inaktivitet og ensomhed. Det kan have store konsekvenser for indlagte børns fysiske, kognitive og sociale udvikling. Derfor arbejder Legeheltene for at skabe aktiv leg og bevægelse for de ca. 60.000 børn i alderen 1-14 år, der hvert år indlægges på et hospital i Danmark. Legeheltene skaber et frirum med plads til store armbevægelser, tumlelege og fællesskab – og med plads til at være barn igen.

Legeheltene er på 13 hospitaler i Danmark og er et initiativ startet af Børneulykkesfonden. Læs mere på www.legeheltene.dk

Børnenes Førstehjælpsskole

Indlagte børn på Slagelse Sygehus skal lære om førstehjælp

I de kommende to uger skal indlagte børn på Slagelse Sygehus lære om førstehjælp på en aktiv og anderledes måde. Det sker, når Legeheltene står klar med Børnenes Førstehjælpsskole.

En stor oppustelig ambulance rykker i de kommende uger ind på Slagelse Sygehus. Ambulancen danner rammen om en ny førstehjælpsskole for børn: Børnenes Førstehjælpsskole. Bag førstehjælpsskolen står Børneulykkesfonden og Legeheltene, der gerne vil lære børn om førstehjælp på en ny og anderledes måde. Og de første børn, der får lov til at deltage i den nye førstehjælpsskole, er de indlagte børn på Slagelse Sygehus. I morgen, tirsdag d. 4. maj, inviterer Legeheltene for første gang de indlagte børn inden for i Børnenes Førstehjælpsskole.

Aktive opgaver og oppustelig ambulance

Indvendigt i den oppustelige ambulance, der har samme størrelse som en rigtig ambulance, er førstehjælpsskolen indrettet så de indlagte børn kan lære om førstehjælp på aktiv måde. Aktiviteterne og opgaverne berører forskellige temaer indenfor førstehjælp, som er særligt relevant for børn. Sammen med Legeheltene skal børnene bl.a. lære om forskellige slags ulykker, lære at ringe efter hjælp og lære at rense sår. De indlagte børn besøger førstehjælpsskolen sammen med deres familie.

Formålet med Børnenes Førstehjælpsskole er at skabe genkendelighed hos børnene samt sætte stemningen for, hvordan man bør reagere, når der sker en ulykke.

Læs mere om Børnenes Førstehjælpsskole på: https://xn--brneulykkesfonden-00b.dk/boernefoerstehjaelp/

Om Legeheltene

Alle børn har ret til et liv med leg og bevægelse – også børn der er ramt af sygdom. Men et sygdomsforløb, en indlæggelse og kroniske diagnoser er ofte forbundet med stor inaktivitet og ensomhed. Det kan have store konsekvenser for indlagte børns fysiske, kognitive og sociale udvikling. Derfor arbejder Legeheltene for at skabe aktiv leg og bevægelse for de ca. 60.000 børn i alderen 1-14 år, der hvert år indlægges på et hospital i Danmark. Legeheltene skaber et frirum med plads til store armbevægelser, tumlelege og fællesskab – og med plads til at være barn igen.

 

Legeheltene er på 13 hospitaler i Danmark og er et initiativ startet af Børneulykkesfonden. Læs mere på www.legeheltene.dk

andereas

Ny forhindringsbane skal aktivere indlagte børn

Bevægelse og leg er vigtigt for alle børns trivsel og sundhed – også når de er indlagt på hospitalet. Legeheltene, der til daglig sørger for at aktivere og lege med de indlagte børn, er nu klar med en ny bevægelsesaktivitet, som foregår på seks af landets hospitaler i uge 23.

Gemmeleg, stafetræs og balanceløb. Dette er bare nogle af de lege og aktiviteter, som indlagte børn kan være med til i den kommende tid på en række af de danske hospitaler. Legeheltene er nemlig gået sammen med børneuniverset Andemors Verden for at lave nye aktiviteter, der skal få indlagte børn op af deres hospitalssenge.

Denne gang er Legeheltene klar med forhindringsbanen Anderæs, som er en udendørs aktivitet for børnene og deres familie. Idéen med forhindringsbanen er at invitere børnene ind i et legeunivers, hvor der er fokus på at være aktiv og udvikle børnenes motorik ved hjælp af forskellige lege og øvelser.

”Når børn bliver indlagt, får de en helt ny hverdag, hvor sygdommen naturligvis fylder meget. Det er derfor vigtigt for børnene stadig at have små frirum, hvor de bare kan få lov til at lege og være barn. Vi håber derfor, at vores nye aktivitet Anderæs kan være med til at skabe disse nødvendige frirum, hvor børnene kun skal tænke på at lege og bevæge sig sammen med deres forældre og vores Legehelte,” udtaler Henriette Madsen, Generalsekretær i Børneulykkesfonden, der står bag Legeheltene.

Alle børn har ret til at lege

Forhindringsbanen faciliteres af Legeheltene, der til daglig arbejder for at igangsætte aktive lege og bevægelsesaktiviteter for indlagte børn i Danmark. I uge 23 dedikerer Legeheltene ugerne til Anderæs, hvor der både skal kravles, løbes og hoppes, når de indlagte børn skal prøve kræfter med forhindringsbanens mange udfordringer og lege. Legene er udviklet af en bevægelseskonsulent hos Børneulykkesfonden med det for øje, at de skal kunne leges på hospitalets udeområde og tilpasses børnenes kunnen.

Om Anderæs med Legeheltene

 • Forhindringsbanen Anderæs afholdes af Legeheltene i samarbejde med Andemors Verden i uge 23.
 • Der er udviklet ni stationer i forhindringsbanen, som børnene kan prøve sammen med deres forældre og Legeheltene.
 • Anderæs afholdes på seks hospitaler: Slagelse Sygehus, H. C. Andersen Børne- og Ungehospital (OUH), Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland i Hjørring og Rigshospitalet.

Om Legeheltene

Alle børn har ret til et liv med leg og bevægelse – også børn der er ramt af sygdom. Men et sygdomsforløb, en indlæggelse og kroniske diagnoser er ofte forbundet med stor inaktivitet og ensomhed. Det kan have store konsekvenser for indlagte børns fysiske, kognitive og sociale udvikling. Derfor arbejder Legeheltene for at skabe aktiv leg og bevægelse for de ca. 60.000 børn i alderen 1-14 år, der hvert år indlægges på et hospital i Danmark. Legeheltene skaber et frirum med plads til store armbevægelser, tumlelege og fællesskab – og med plads til at være barn igen.

Legeheltene er på 13 hospitaler i Danmark og er et initiativ startet af Børneulykkesfonden. Læs mere på www.legeheltene.dk

 

solcrem

Danske børn kan ikke lide at få solcreme på

En ny undersøgelse, der er foretaget blandt landets børn, viser, at hele 85% af de 0-6-årige bruger solcreme, når solen skinner. I samme aldersgruppe er der desværre også mange, som ikke kan lide at blive smurt ind. Solcremen er et vigtigt redskab til at beskytte mod solens skrappe stråler, og derfor ønsker Børneulykkesfonden med kampagnen SolSikker at gøre solcremeindsmøringen til en leg for børnene og ikke en sur pligt.

En skyfri himmel med masser af sol og varme. Det er, hvad der forhåbentligt venter lige rundt om hjørnet, når foråret for alvor melder sin ankomst. Og ja, en tur ud i den friske luft med sol på næsen og vind i håret er sundt og dejligt for både børn og voksne. Dog må respekten for solens kraft ikke glemmes. For meget sol uden beskyttelse kan både give solskoldninger og øge risikoen for hudkræft. Det er derfor vigtigt, at man som forældre sørger for at give ens børn nogle gode vaner i forhold til at opholde sig i solen med omtanke.

Forældre husker solcremen, men børnene har ikke lyst

En ny undersøgelse, som Kidvertising har foretaget blandt børn på vegne af Børneulykkesfonden og Derma, viser da også, at de danske forældre er gode til at huske solcremen til børnene. Hele 85% af de 0-6-årige børn svarer, at de bruger solcreme, når solen skinner. Undersøgelsen viser dog samtidig, at lidt over halvdelen af de 0-6-årige børn ikke bryder sig om at få smurt solcremen på. Det skal der gøres noget ved, mener Børneulykkesfonden og Derma, der igen i år afholder solkampagnen SolSikker. Kampagnen kører på syvende år i træk og har til formål at oplyse om solbeskyttelse via en gratis læringspakke, der er særligt udviklet til børn i legestuer og børnehaver. De seneste år har mere end 245.000 børn deltaget i kampagnen, og i år forventes 45.000 børn yderligere at deltage.

Solbeskyttelse skal gøres til en leg

Formålet med SolSikker-kampagnen er at klæde børnene godt på til at omgås solen med omtanke gennem leg. Vigtigheden af solbeskyttelse forklares på en måde, som børnene kan forstå – nemlig gennem aktivitets- og sanglege i børnehøjde. Forventningen er, at hvis børnene lærer at forstå, hvorfor det er vigtigt at beskytte sig mod solen, så vil de også være mere motiverede til fx at bruge solcreme. Og da solcremen netop ikke vækker smil hos alle børn, er det vigtigt at lade legen fylde. Det forklarer Henriette Madsen, der er generalsekretær i Børneulykkesfonden:

”Med SolSikker-kampagnen forsøger vi at gøre det til en leg at bruge solcreme. For med leg, sang og dans kan man sagtens gøre solbeskyttelse til noget sjovt. Det kan fx være fangelege mellem sol og skygge eller sanglege, hvor børnene danser rundt og leger, at de smører sig ind i solcreme.”

Henriette Madsen mener også, at det kan være en god idé at inddrage børnene i indsmøringen og forklare, hvorfor det er vigtigt at beskytte sig mod solen. For at gøre det nemt og let at huske for børnene, foreslår hun, at man tager udgangspunkt i de tre solråd:

”En god måde at forklare vigtigheden af solbeskyttelse i børnehøjde er ved hjælp af de tre solråd. De er nemme at huske, og remsen ”skygge, solhat, solcreme” kan selv helt små børn lære og forstå. Derudover har vi lavet et lille hyggeligt rim, som skal gøre det både sjovere og nemmere at huske, hvordan man smører solcreme på: ”Start med hoved, slut med tå, sådan tager du solcreme på”.”

Få flere gode tips til at blive solklar uden børnebrok her: https://derma.dk/bliv-inspireret/boern-solcreme-5-fif-til-at-blive-solklar-uden-boernebrok og på www.solsikker.com

Husk de tre solråd:

 1. Skygge
 • Giv solen en frokostpause mellem kl. 12-15.
 • Søg skygge når UV-indekset er 3 eller mere.
 • Husk: Børn, der hverken kan kravle eller gå, skal altid anbringes i skyggen.
 1. Solhat
 • Undgå at blive skoldet. Når huden er rød, er skaden sket.
 • Dæk bar hud til med tøj og hat, når solen står højest.
 1. Solcreme
 • Anvend som minimum faktor 15 i Danmark.
 • Smør kroppen godt ind. Én krop, én håndfuld. Mængden af solcreme er vigtig, og bruger du for lidt reduceres solbeskyttelsen betragteligt og kan betyde, at du bliver solskoldet, selvom du har smurt solcreme på.
 • Husk også ansigt og nakke, selvom der anvendes solhat.
 • Påfør solcremen 15 minutter, inden I skal udenfor.
 • Vælg en solcreme, der er svanemærket, uparfumeret og allergimærket.

Om Børneulykkesfonden

Ulykker er den hyppigste dødsårsag blandt børn i alderen 1-18 år, og hver fjerde dødsfald i denne aldersgruppe skyldes en ulykke. Samtidig kommer 150.000 børn under 15 år hvert år på skadestuen som følge af en ulykke. Det svarer til et barn hver 3.-4. minut – hele døgnet.

Det gør Børneulykkesfonden noget ved. Vi arbejder for at forebygge børneulykker og skabe sikre rammer for danske børn uden at gå på kompromis med børnenes leg, kreativitet og fysiske udfoldelse. Læs mere på www.børneulykkesfonden.dk

kidstour

Ræs afsted som en ægte cykelstjerne

Spænd cykelhjelmen og sus afsted på cyklen, når Danmarks største cykelløb for børn, Kids Tour, kommer til en by nær dig

Der skal trædes i pedalerne, når Danmarks største cykelløb for børn kommer til byen. Der er i alt 15 værtsbyer for cykelbegivenheden, Kids Tour, der byder børn i alderen 3-10 år og deres forældre velkommen til en dag fyldt med cykelsjov og aktiviteter for hele familien.

Ruten er 1 km lang, og børnene cykler ruten forskellige antal omgange alt efter deres alder. Børn i alderen 3-4 år kører således 2 omgange, børn i alderen 5-6 år kører 3 omgange, børn i alderen 6-8 år kører 4 omgange og børn i alderen 9-10 år kører 6 omgange. Udover cykelløbet vil der hele dagen være aktiviteter og underholdning for hele familien på pladsen.

Mere bevægelse i børns hverdagDanske børn bevæger sig generelt for lidt, og netop den udvikling er noget, Kids Tour vil være med til vende. Ved at deltage i Kids Tour lærer børnene om trafiksikkerhed samtidig med, at de dyrker motion. Arrangementet er derfor både lærerigt og en oplagt mulighed for at få mere bevægelse ind i barnets hverdag, mener Henriette Madsen, generalsekretær hos Børneulykkesfonden:

”Med Kids Tour kommer børnene ud i flok og mærker glæden ved at motionere og være aktive sammen på en sjov måde. I Børneulykkesfonden ønsker vi, at flere børn benytter cyklen som transportmiddel, og vi håber, at cykelarrangementer som dette, kan være med til at få flere børn til at opleve glæden ved at cykle”.

Det støtter du op omKids Tour arrangeres i samarbejde med Momentcph og Børneulykkesfonden. Hyundai er hovedsponsor på cykelløbet. Al salg af startnumre går ubeskåret til Børneulykkesfonden, for bl.a. at fremme fondens arbejde med at øge børnesikkerheden i Danmark og nedbringe antallet af børneulykker i trafikken.

copeneverest

CopenEverest på CopenHill i København

Den 29. maj afholdes CopenEverest på CopenHill i København for andet år i træk. På 12 timer skal over 50 deltagere bestige højden på verdens højeste bjerg til fordel for Legeheltene, som hver dag arbejder for at skabe mere aktiv leg og bevægelse for indlagte børn i Danmark.

 

Det kræver hverken isøkser, klatresko eller vandrestave, men i stedet en god portion benarbejde og viljestyrke, når bjergbestigningsarrangementet CopenEverest løber af stablen lørdag d. 29. maj. Arrangementet blev afholdt for første gang sidste år og udspringer af Børneulykkesfondens velgørenhedsinitiativ Adventure for Charity, hvor deltagerne bestiger en række af verdens højeste tinder til fordel for indlagte børn.

 

”Da corona blev en del af vores hverdag sidste år, satte det en stopper for vores rejser til verdensbjergene. Og desværre er situationen stadig ikke til de lange rejser. Derfor afholder vi igen i år CopenEverest, som muliggør eventyr, bjergbestigning og fællesskab. Jeg er sikker på, at det også i år bliver virkelig sjovt og udfordrende samtidig med, at vi samler penge ind til Legeheltene,” udtaler Henriette Madsen, generalsekretær i Børneulykkesfonden.

 

104 eller 69 gange op af CopenHill

Forude for deltagerne venter derfor stadig flere tusinde højdemeter, som i stedet skal bestiges i smukke omgivelser på CopenHill i København. Den 85 meter høje bygning skaber nemlig et bjerg af muligheder, som skal gøre oplevelsen autentisk. Gennem stisystemer, trapper og krogede ruter bliver deltagerne guidet til tops gennem et grønt naturlandskab midt i København by.

Mount Everests 8848 højdemeter er omregnet til antal ture på CopenHill. Det betyder, at deltagerne skal bestige CopenHill 104 gange for at nå til den verdenskendte bjergtop. Deltagerne kan dog også prøve kræfter med en kortere bestigning i form af Mount Kilimanjaro på 5895 højdemeter.

Til tops for Legeheltene

Forud for CopenEverest indsamler bjergbestigerne ”heltekræfter” fra venner og familie i form af højdemetersponsorater og MobilePay-donationer. Alle donationer bliver lagt sammen og doneret til Legeheltene, så endnu flere indlagte børn i Danmark kan få en hverdag fyldt med leg og bevægelse.

 

Du kan læse mere om deltagerne og CopenEverest her: http://copeneverest.dk/

 

Om Adventure for Charity

Adventure for Charity er et velgørenhedsinitiativ, som kombinerer træning, eventyrlyst og fællesskab med at gøre en forskel. En række deltagere bestiger verdens høje tinder, trekker på tværs af svært tilgængeligt terræn og krydser ørkener – både via ture i Danmark og i resten af verden. Det gør de for at samle midler ind til Børneulykkesfonden og initiativet Legeheltene.

Adventure for Charity har eksisteret siden 2015. Siden da har deltagerne sat kurs mod toppen af Mont Blanc, Kilimanjaro, Mount Elbrus mfl. og krydset ørkener i både Chile og Namibia.

Adventure for Charity-deltagerne gennemgår et målrettet træningsforløb og sammen trodser de iltfattig luft, stejle tinder, sandbanker og store gletsjere til fordel for den gode sag.

Læs mere på www.adventureforcharity.dk